Karta

De rödmarkerade områdena på kartan är Oppunda Häradsallmännings skogsinnehav.

Karta över området

oh_karta_600